07.04.2023

МИССИОНЕРЛИК ҲАРАКАТИ

Динимизда муъмин-мусулмон учун исломий ақида жуда эътиборли хисобланади. Ҳар биримиз туғилганимиздан то вафот этгунимизга қадар муқаддас динимиз арконларига риоя қилиб яшаймиз керак. Аждодларимиз динимиз таълимотини асрлар давомида маҳкам бел боғлаганлари боис табаррук заминимиз ҳар соҳада дунё тамаддунига бешик бўлди.
Аллоҳ таоло ўзининг каломи Курьони каримда шундай марҳамат қилади: «Ана энди бугун, динимизни камолига етказдим, неъматини таъмомила бердим, сизлар учун Исломни дин бўлишига рози бўлдим.» («Моида» сураси 3-оят). Ислом дини арконларини камолга. етганини, инсонлар учун айнан уни дин сифатида танланганини баён этаётир.
Сўнгги пайтларда миссионерлик ҳаракати дунё микёсида диний ақидапарастлик, фундаментализм, эксремизм, терроризм, гиёҳвандлик каби глобал муаммолардан бирига айланиб бормоқда. Бу иллатларга қарши курашиш ҳозирги вақтда дунё миқёсида глобал долзарб масала, глобал муаммо сифатида эътироф этилмоқда.
Миссионерлик – маълум ки лотин тилидан “missio”, яъни “жўнатиш”, “топшириқ” сўзидан олинган бўлиб, диний ташкилот шаклларидан биридир. Унинг мақсади ҳеч қайси динга эътиқод қилмайдиганлар ёки бошқа динларга мансуб шахсларни муайян динга киритишдир. Аслида эса миссионерлар муайян ижтимоий гуруҳнинг сиёсий мақсадларини амалга оширишни ўз олдиларига вазифа сифатида қўядилар. Миссионерлик христианликка хос. Византия империясининг давлат дини сифатида эълон килинган. Миссионерлик бир динга эътиқод қилувчи халқлар орасида бошқа бир динни тарғиб қилиш бўлса, пролетизм - тўғридан-тўғри бирон бир динга ишонган фуқарони ўз динидан воз кечишга ва ўзга динни қабул қилишга мажбурлашдир. Миссионерлик динлар орасида табиий мувозанатнинг бузилиши, динлараро зиддиятнинг келиб чиқишига сабаб бўлувчи қонунга зид бўлган иллатлардан биридир.
Ўз динидан воз кечиб, турли секталар этагини тутган кимсалар ҳамон учраётгани кишини ташвишга солади. 
Секта фақат ўзини «ҳаётга етказувчи» деб даъво қиладиган, аслида эса муаййан сиёсий ва иқтисодий максадларни кўзлайдиган гуруҳдир. Миссионерларнинг ҳаракатдаги аъзолари ката-катта жамоларга кириб борадилар ва уларга ўзларининг муомала маданиятлари билан таъсир ўтказадилар. Уларнинг услубий воситалари табиий соха: Хайрия ёрдами кўрсатиш, таълим соҳаларини эгаллаш, ёш авлодни йўлдан уришдир. Аллоҳ таоло бандаларини ғулувдан қайтариб: «Динингизда ҳаддан ошмангиз ва олдиндан адашган ва кўпларни адаштирган ҳамда тўғри йўлдан чалгитганларнинг ҳавойи нафсларига эргашмангиз!» («Моида» сураси 77-оят) дея огоҳликка чақиради.
Ҳозир дунёда миссионерлик ўз ташкилий асосларини яратишда кўпинча нашриётлар, хайрия ва нодавлат нотижорат ташкилотлар мақомидан фойдаланишга уринишмокда. Бундан ташқари баъзи ташкилотлар табиий уюшма ниқоби остида ҳам фаолият олиб бормоқда.
Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 16 апрелдаги «Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонига биноан Ўзбекистон мусулмонлари идораси хузурида «Вақф» хайрия жамоат фонди ташкил этилгани кам таъминланган оилалар, эҳтиёжманд фуқароларга моддий ёрдам курсатаётгани турли ғаразли мақсадларда изғиб юрган кишиларнинг халқимиз ҳаётида оғу солишнинг олдини олаяпти. 
Дин миллий маънавиятнинг таркибий қисми, миллатни бирлаштириб турувчи муҳим омиллардан ҳисобланади. Миссионерлик ҳаракатлари орасида Ислом дини кенг қулоч ёзган Миллий қадриятга айланган давлатда яшовчи миллатни бўлиб ташлашга қаратилган ғаразли сиёсат ётганини ва у келтириб чиқарадиган фожиаларни англаб етиш мумкин.
Миссионерлик ва пролетизм билан шуғулланувчиларга Ўзбекистон Республикаси Консититуциясининг 31-моддасида «Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл кўйилмайди» - деб ёзиб куйилгани ва шундай ҳаракатлар содир этилганда жиноий жавобгарликка тортилиши таъкидланган. Шу билан бирга Миссионерликка карши курашиш масалалари Ўзбекистон Республикасининг «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўгрисида»ги қонунда хам белгилаб қўйилган. Қонунга биноан: «Бир диний конфециядаги диндорларни бошқасига киритишга қаратилган ҳатти-ҳаракатлар (Прозелитизм), шунингдек, бошқа ҳар қандай миссионерлик фаолияти ман этилади. Ушбу қоиданинг бузилишига айбдор бўлган шахслар қонун ҳужжатларида белгиланган жавобгарликка тортиладилар». (5-модда)
Миссионерларга эргашаётганлар кўпаймаслиги, диндошларимизнинг сафи кенг ва мустаҳкам бўлиши учун ҳар биримиздан улкан масъулият, эътибор талаб этилади. Биз динимиз кўрсатмаларида баён этилгани каби яқин кишиларимизга эътиборли бўлишимиз лозим. Халқимизга ўз динига содиқ, динимизнинг софлигини, инсонпарварлигини, пок, мусаффолигини тушунтиришимиз лозим. Миссионерларнинг қабих ниятларидан огоҳ этиб ҳамиша огоҳ бўлиб яшайлик.


Нарзилло Ахмедов
“Мир Араб” ўрта махсус ислом билим юрти мударриси,
Ўзбекистон халқаро ислом академияси магистранти

 

Izoh qoldirish

Izohlar

11.05.2023 10:33
Hi there! Are you looking for a way to earn extra income on the side without having to commit to a full-time job or have any experience or qualifications? If so, you're in luck because we have just the thing for you. Introducing this amazing platform that connects people like you with online job opportunities that fit your skills, interests, and schedule. Join here: bit.ly/3ANRDPT Our platform features a wide variety of jobs, from freelance writing and graphic design to virtual assisting and data entry. No matter what your skills or interests are, we have something that will fit your needs. The best part? You don't need any experience or qualifications to get started. We'll provide you with all the training and support you need to succeed in your new job. Plus, you'll have the flexibility to work on your own schedule and from the comfort of your own home. So what are you waiting for? Sign up today and start earning extra income on the side. With our platform, you'll have access to endless opportunities that can help you achieve your financial goals and live the life you want. Click the link below to get started and take better grip of your financial future: Join here: bit.ly/3ANRDPT
28.04.2023 02:57
This is your one time opportunity to automate your social media accounts with superior content. Join now start for FREE click here: https://socialstudio.ai/?ref=socialstudiospecial
22.04.2023 20:54
Are you tired of spending countless hours creating and designing Instagram content? Look no further than Social Studio AI! Our platform allows you to automate your content creation, design, and posting, all with the help of your own personal AI assistant. Join now for free, click here: https://socialstudio.ai/?ref=socialstudiospecial
20.04.2023 09:28
Are you tired of spending countless hours creating and designing Instagram content? Look no further than Social Studio AI! Our platform allows you to automate your content creation, design, and posting, all with the help of your own personal AI assistant. Forget about spending $28 on Photoshop or $12 on Canva, with Social Studio AI, you'll pay only $9.99 for everything you need to create stunning Instagram content. And the best part? You can try it out completely for free! Start for free, click here: https://socialstudio.ai/?ref=socialstudiospecial Our AI assistant will help you streamline your content creation process, saving you time and energy, and allowing you to focus on what really matters: growing your Instagram presence. But that's not all! Social Studio AI not only automates your content creation and design but also the posting process. Say goodbye to the hassle of manually posting your content at the right time and day. Our platform does it all for you with just a few clicks. Our AI assistant analyzes your Instagram insights and determines the best time to post your content, ensuring maximum engagement and visibility. Plus, with our user-friendly interface, you can easily schedule your posts in advance and let our AI assistant take care of the rest. Don't waste any more time trying to juggle multiple apps and platforms to manage your Instagram content. With Social Studio AI, you'll have everything you need in one convenient place. Try it out for free today and see the difference for yourself! Join now for free, click here: https://socialstudio.ai/?ref=socialstudiospecial
14.04.2023 09:40
Are you looking for a powerful social media management platform that can help you make data-driven decisions and achieve your marketing goals? Look no further than Social Studio AI. Our comprehensive platform utilizes artificial intelligence to provide you with the tools you need to monitor your brand reputation, schedule and publish content, analyze and optimize your performance, and engage with your audience in real-time. Join Here: https://socialstudio.ai/?ref=socialstudiospecial By using Social Studio AI, you'll be able to: Save time by scheduling and publishing content in advance. Increase engagement by creating content that resonates with your audience. Protect your brand reputation by monitoring your brand sentiment and responding to any negative feedback. Optimize your social media strategy by analyzing your performance and identifying areas for improvement. Our platform is user-friendly and easy to use, so you don't need to be a social media expert to take advantage of its features. Plus, our customer support team is available to answer any questions and help you get the most out of the platform. If you're interested in learning more about Social Studio AI, please let me know and we can schedule a free trial at your convenience ( https://socialstudio.ai/?ref=socialstudiospecial). I'm confident that our platform can help take your social media management to the next level. Thank you for your time and consideration. Best regards, Tanya
11.04.2023 21:37
Our platform allows you to automate your Social Media content creation, design, and posting, all with the help of your own personal AI assistant. Forget about spending $50/hr for a content creator or $28 on Photoshop or $12 on Canva, with Social Studio AI, you'll pay only $9.99 for everything you need to create stunning Social Media content. And the best part? You can try it out completely for free! Start For Free Here: https://socialstudio.ai/?ref=socialstudiospecial Our AI assistant will help you streamline your content creation process, saving you time and energy, and allowing you to focus on what really matters: growing your Instagram presence. Say goodbye to the hassle of manually posting your content at the right time and day. Our platform does it all for you with just a few clicks. By analyzing your Instagram insights and determines the best time to post your content, ensuring maximum engagement and visibility. Plus, with our user-friendly interface, you can easily schedule your posts in advance and let our AI assistant take care of the rest. Don't waste any more time trying to juggle multiple apps and platforms to manage your Instagram content. With Social Studio AI, you'll have everything you need in one convenient place. Try it out for free today and see the difference for yourself! Start For Free Here: https://socialstudio.ai/?ref=socialstudiospecial
09.04.2023 23:06
Our platform allows you to automate your Social Media content creation, design, and posting, all with the help of your own personal AI assistant. Forget about spending $28 on Photoshop or $12 on Canva, with Social Studio AI, you'll pay only $9.99 for everything you need to create stunning Instagram content. And the best part? You can try it out completely for free! Start for free, click here: https://socialstudio.ai/?ref=socialstudiospecial Our AI assistant will help you streamline your content creation process, saving you time and energy, and allowing you to focus on what really matters: growing your Instagram presence. But that's not all! Social Studio AI not only automates your content creation and design but also the posting process. Say goodbye to the hassle of manually posting your content at the right time and day. Our platform does it all for you with just a few clicks. By analyzing your Instagram insights and determines the best time to post your content, ensuring maximum engagement and visibility. Plus, with our user-friendly interface, you can easily schedule your posts in advance and let our AI assistant take care of the rest. Don't waste any more time trying to juggle multiple apps and platforms to manage your Instagram content. With Social Studio AI, you'll have everything you need in one convenient place. Try it out for free today and see the difference for yourself! Join now for free, click here: https://socialstudio.ai/?ref=socialstudiospecial