19.01.2024

Yangi kitoblar taqdimoti

 Bugun Mir Arab o‘rta maxsus islom ta’lim muassasasi o‘qituvchi va xodimlari hamda talabalar foydalanishliklari uchun homiylarimiz tomonidan Arab tiliga oid 33 xil turdagi adabiyotlar hadya qilindi.

 1. Sharhul maqosid fi ilmil kalam 2. Ahkomul Qur’on, 3. Uqudul aqoid fununul favaid, 4. Tanziyhur Rohman, 5. Mavqiful bashar tahta sultonil qodar, 6. Kutub marifatus Sohaba, 7. Qovli fil Marat 8. Al-Muniy fil mavaiz va aqoid, 9. Maqolatul kavsariy, 10. Muljimatul mujassima 11. Masalatu tarjimatul Qur’an 12. Ishfaq ala Ahkamut tolaq 13. Inqilab azab ahlun nar 14. Mujaz fi usul fiqh 15. Falsafatu ilmul kalam 16. Taliqot 17. Uqudul duroril avaliy 18. Muqaddimatul kavsariy 19. Sadatul Hanabila va ixtilafihim 20. Usulus Saraxsiy 21. Sharhul Kabiyr 22. Mavqiful aql va ilm va alam 23. Hidayatul mustarshidin 24. Tafsirul Kabir 25. Kashf asror 26. Majmua ibn kamal basha 27. Mabadiul usul 28. Manarul Anvar fi usul fiqh 29. Ta’diyul ulum 30. Nurul Anvar 31. An Nukatut toriyfah 32. Al Mubiynul Muin li fahmil arbain 33. Nasamatul Ashar Ushbu kitoblar taqdimotida Axborot resurs markazi mudiri Adiz Usmonov va ARM kutubxonachisi Bekzod Qodirovlar kitoblarning har biriga ta’rif berib o‘tdilar va kitob mualliflari to‘g‘risida ham keng tushuncha berdilar. 

Taqdimot so‘ngida ARM mudiri Adiz Usmonov kutubxonada yaratib berilgan sharoitlardan unumli foydalanish lozimligi hamda elektron kitoblar bazasi mavjudligi qolaversa kutubxonadagi kompyuterlarda intirnet tarmoqlari mavjudligi haqida yana bir bor eslatib o‘tdilar. 

Adiz USMONOV Mir Arab O‘MITM ARM mudiri

 Bekzod QODIROV Mir Arab O‘MITM ARM kutubxonachisi